Przestrzeganie przepisów

Grupa Allergan może zapewnić wsparcie finansowe lub niefinansowe specjalistom z dziedziny opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami branżowymi takimi, jak kodeks postępowania. Sponsoring przewidziany jest jako wsparcie osób lub organizacji w szkoleniach edukacyjnych, co przełoży się na korzyści dla państwowej służby zdrowia lub pacjentów.

Zwracamy uwagę, że udzielenie jakiegokolwiek finansowego lub niefinansowego wsparcia przez spółkę Allergan nie stanowi zachęty do przepisywania, dostarczania, podawania, zalecania, kupowania ani sprzedaży jakiegokolwiek produktu.

Wnioski prosimy przesyłać na adres siedziby Allergan w Polsce:
Allergan Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Wsparcie finansowe dla organizacji pacjentów w rozumieniu Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego, Współpracy z Przedstawicielami Ochrony Zdrowia i Organizacjami Pacjentów w następujących latach:
2011: BRAK
2012: BRAK
2013: BRAK
2014: BRAK