Przestrzeganie przepisów

Grupa Allergan może zapewnić wsparcie finansowe lub niefinansowe specjalistom z dziedziny opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami branżowymi takimi, jak kodeks postępowania. Sponsoring przewidziany jest jako wsparcie osób lub organizacji w szkoleniach edukacyjnych, co przełoży się na korzyści dla państwowej służby zdrowia lub pacjentów.

Zwracamy uwagę, że udzielenie jakiegokolwiek finansowego lub niefinansowego wsparcia przez spółkę Allergan nie stanowi zachęty do przepisywania, dostarczania, podawania, zalecania, kupowania ani sprzedaży jakiegokolwiek produktu.

Wnioski prosimy przesyłać na adres siedziby Allergan w Polsce:
Allergan Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa


Raporty w zakresie świadczeń na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych oraz organizacji ochrony zdrowia przekazane przez Allergan

Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Współpraca między przedstawicielami zawodów medycznych a organizacjami ochrony zdrowia od dawna jest motorem napędowym rozwoju w dziedzinie opieki nad pacjentem i postępu innowacyjnej medycyny. Przedstawiciele zawodów medycznych oraz współpracujące z nimi organizacje dostarczają branży farmaceutycznej cennej, niezależnej i fachowej wiedzy opartej na doświadczeniu klinicznym i praktyce w leczeniu chorób. Co więcej, przedstawiciel zawodów medycznych, jako punkt pierwszego kontaktu z pacjentem, dysponuje nieocenioną wiedzą fachową na temat rezultatów leczenia pacjentów i prowadzenia terapii. Ta fachowa wiedza pomaga nam w coraz lepszym dostosowywaniu produktów do potrzeb pacjentów, a tym samym w całościowym doskonaleniu opieki nad chorymi.

Pracownicy i organizacje opieki zdrowotnej powinni otrzymywać godziwe wynagrodzenie za pracę, którą świadczą na rzecz firm farmaceutycznych. Kodeks Przejrzystości umożliwia rzetelne i transparentne ukazanie zakresu i wartości tej współpracy i stanowi ważny krok w kierunku budowy większego zaufania między branżą farmaceutyczną, środowiskiem medycznym a pacjentami.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Przejrzystości jego sygnatariusze, tj. firmy członkowskie Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), zobowiązani są by ujawnić wszystkie transfery korzyści takie jak wsparcie udziału w wydarzeniach edukacyjnych poświęconych zagadnieniom medycznym, honoraria dla prelegentów oraz doradztwo na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia.

szczegółowe raporty 2015
świadczenia na rzecz Przedstawicieli zawodów medycznych (HCP) (PDF, 639 KB)
świadczenia na rzecz Organizacji ochrony zdrowia (HCO) (PDF, 646 KB)

szczegółowe raporty 2016
świadczenia na rzecz Przedstawicieli zawodów medycznych (HCP) (PDF, 635 KB)
świadczenia na rzecz Organizacji ochrony zdrowia (HCO) (PDF, 658 KB)

szczegółowe raporty 2017
świadczenia na rzecz Przedstawicieli zawodów medycznych (HCP) (PDF, 625 KB)
świadczenia na rzecz Organizacji ochrony zdrowia (HCO) (PDF, 649 KB)

szczegółowe raporty 2018
świadczenia na rzecz Przedstawicieli zawodów medycznych (HCP) (PDF, 625 KB)
świadczenia na rzecz Organizacji ochrony zdrowia (HCO) (PDF, 644 KB)

szczegółowe raporty 2019
świadczenia na rzecz Przedstawicieli zawodów medycznych (HCP) (PDF, 155 KB)
świadczenia na rzecz Organizacji ochrony zdrowia (HCO) (PDF, 182 KB)
 

Wsparcie udzielone organizacjom Pacjentów


Zgodnie zapisami Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego każdy jego sygnatariusz ma obowiązek publicznego udostępniania listy organizacji pacjentów, którym przekazuje pomoc pieniężną lub istotną pomoc rzeczową czy niematerialną (art. 47 Kodeksu).

Lista ta powinna obejmować krótki opis udzielonej pomocy i jej wartość. W przypadku istotnej pomocy niematerialnej, której wartość jest trudna do oszacowania, opis ten powinien zawierać charakterystykę korzyści, którą otrzymała organizacja pacjentów.

Informacje te są publikowane na lokalnej stronie internetowej firmy farmaceutycznej, a w przypadku jej braku – na stronie globalnej firmy lub na stronie INFARMA. Zgodnie z zapisami Kodeksu informacje takie powinny być aktualizowane co najmniej raz w roku.

2018
wsparcie organizacji Pacjentów (PDF, 326 KB)

2019
wsparcie organizacji Pacjentów (PDF, 106 KB)