Odpowiedzialność

Odpowiedzialność społeczna

Dzięki zaangażowaniu naszych Pracowników oraz możliwościom finansowym firmy uczestniczymy w przedsięwzięciach realizowanych dla celów non-for-profit. Wszystkie nasze działania prowadzą do wielowymiarowych, pozytywnych zmian zarówno o zasięgu lokalnym, jak i globalnym.

Społeczność

Allergan aktywnie uczestniczy w inicjatywach branżowych, środowiskowych i dobroczynnych, które mają na celu poprawę zdrowia i jakości życia Pacjentów.

Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.