Badania i rozwój

Nowatorskie podejście oraz inwestycje w badania i rozwój są naszym priorytetem

Sposób dostarczania biotechnologicznych innowacyjnych rozwiązań w ostatnich latach uległ zmianie. W przeszłości, duże koncerny farmaceutyczne we własnych laboratoriach opracowywały i rozwijały nowe produkty lecznicze, by następnie udostępnić je Pacjentom. Obecnie głównymi źródłami innowacyjnych produktów stają się mniejsze firmy biotechnologiczne, wyspecjalizowane firmy farmaceutyczne oraz ośrodki akademickie.

Biorąc pod uwagę zachodzące zmiany, Allergan poszukując własnych ścieżek i rozwiązań, zamiast podążać utartymi szlakami, wybrał model Open Science. Definiuje on rolę i pozycję firmy w nowym systemie, jako organizacji skupiającej nowatorskie pomysły i rozwiązania.. Wiele spośród produktów będących obecnie w opracowaniu powstało w wyniku partnerskiej współpracy Allergan z niedużymi firmami biotechnologicznymi, ośrodkami akademickimi lub innymi firmami farmaceutycznymi na całym świecie. Dzięki modelowi Open Science, osiągamy wiele w obszarze badań i rozwoju, poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań i metod terapeutycznych, które stanowią ponadczasowe wspólne wartości firmy Allergan, jej Klientów i Pacjentów.

Efekty naszych działań w roku 2015

Model Open Science pozwolił nam na osiagnięcie jednej z wiodących pozycji w wielu obszarach terapeutycznych zapewniając długoterminowy rozwój. Realizowany przez nas plan badań i rozwoju był bardzo efektywny w roku 2015 i skutkował ponad 20 złożonymi dokumentacjami produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz dopuszczeniem do dystrybucji ponad 25 wartościowych wyrobów medycznych. Dzięki strategii Open Science w ciągu ostatnich lat firma zyskała wiele produktów będących na końcowym etapie opracowywania w kluczowych obszarach terapeutycznych, jak również dzięki akwizycjom takich firm, jak Kythera, Naurex, Oculeve, AqueSys, Topokine oraz podpisanej umowie licencyjnej z firmą Merck & Co. dotyczącej uzyskania praw do doustnego leku będącego antagonistą receptora CRGP.

Wszystkie prowadzone przez nas projekty skupiają się na opracowywaniu i udostępnianiu produktów najlepszych w swojej klasie, aby zapewnić stały rozwój naszego portfolio w najważniejszych dla nas obszarach terapeutycznych. Naszym celem jest, aby nasze portfolio odpowiadało na niezrealizowane dotychczas potrzeby pacjentów.

Ponad 65 projektów w obszarze badań i rozwoju

Obecnie Allergan realizuje ponad 65 projektów z zakresu badań i rozwoju w siedmiu obszarach terapeutycznych, z kluczowymi produktami dla medycyny estetycznej i dermatologii, okulistyki, neurologii, gastroenterologii, zdrowia kobiet, urologii oraz leków przeciwinfekcyjnych. Allergan jest przekonany do realizowania tej strategii i będzie kontynuował duże inwestycje i nakłady finansowe ponoszone rokrocznie na badania i rozwój.