Bezpieczeństwo stosowania leków

Zdarzenia niepożądane

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego firmy Allergan prosimy o kontakt pod nr tel. +48 22 256 37 00 lub bezpośrednio na +48 22 208 00 04.
Działanie niepożądane można również zgłosić:
  • Drogą elektroniczną na adres: PL-Pharmacovigilance@allergan.com
  • Faxem: +48 22 256 37 01
  • Listownie na adres: Allergan Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

Informujemy, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Allergan sp. z o.o. (oraz inne podmioty z Grupy Allergan), zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (General Data Protection Regulation, GDPR/RODO) oraz zgodnie z właściwą Informacją o polityce prywatności zawartą na stronie https://www.allergan.com/gdpr.
Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia
OZURDEX® 700 mikrogramów, implant do ciała szklistego (deksametazon) Dostępność na rynku nowych (wolnych od wad) serii produktu leczniczego
Kontakt