Bezpieczeństwo stosowania leków

Zdarzenia niepożądane

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego firmy Allergan prosimy o kontakt pod nr tel. +48 22 256 37 00. 

Działanie niepożądane można również zgłosić:

  • Drogą elektroniczną na adres: PL-Pharmacovigilance@allergan.com
  • Faxem: +48 22 256 37 01
  • Listownie na adres: Allergan Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Allergan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marynarska 15, zwana dalej Spółką, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku raportowania działań niepożądanych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia
OZURDEX® 700 mikrogramów, implant do ciała szklistego (deksametazon) Dostępność na rynku nowych (wolnych od wad) serii produktu leczniczego
Kontakt