Wybór Dystrybutora

Wybór dystrybutora hurtowego produktów leczniczych BOTOX oraz VISTABEL w kanale pozaszpitalnym

„W związku z planowaną zmianą modelu biznesowego i otwarciem hurtowni Allergan sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("ALLERGAN") zaprasza zainteresowane hurtownie farmaceutyczne do wzięcia udziału w postępowaniu na wybór dystrybutora hurtowego produktów leczniczych BOTOX oraz VISTABEL, dla których podmiotem odpowiedzialnym jest spółka z grupy kapitałowej ALLERGAN, w celu zapewnienia dostępności produktów ALLERGAN w kanale pozaszpitalnym ("Postępowanie").
zaproszenie kanał pozaszpitalny Botox & Vistabel (PDF, 157kB)
 

Wybór dystrybutora hurtowego produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych innych niż BOTOX oraz VISTABEL w kanale pozaszpitalnym

„W związku z planowaną zmianą modelu biznesowego i otwarciem hurtowni Allergan sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("ALLERGAN") zaprasza zainteresowane hurtownie farmaceutyczne do wzięcia udziału w postępowaniu na wybór dystrybutora hurtowego produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych innych niż BOTOX oraz VISTABEL, dla których podmiotem odpowiedzialnym lub wytwórcą są spółki z grupy kapitałowej ALLERGAN w celu zapewnienia dostępności produktów ALLERGAN w kanale pozaszpitalnym ("Postępowanie").”
zaproszenie kanał pozaszpitalny produkty inne niż Botox & Vistabel (PDF, 164kB)
 

Wybór dystrybutora produktów leczniczych i wyrobów medycznych w celu zapewnienia ich dostępności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

„W związku z planowaną zmianą modelu biznesowego i otwarciem hurtowni Allergan sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("ALLERGAN") zaprasza zainteresowane hurtownie farmaceutyczne do wzięcia udziału w postępowaniu na wybór dystrybutora produktów leczniczych i wyrobów medycznych, dla których spółki z grupy kapitałowej ALLERGAN są podmiotem odpowiedzialnym lub wytwórcą, w celu zapewnienia ich dostępności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ("Postępowanie").
zaproszenie do postępowania kanał publiczny (PDF, 159kB)