Kontakt

Siedziba firmy

Allergan sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
Polska
Tel.:
połączenia krajowe: 22 256 37 00
połączenia międzynarodowe: +48 22 256 37 00
Faks:
połączenia krajowe: 22 256 37 01
połączenia międzynarodowe: +48 22 256 37 01

Dział Obsługi Klienta

Tel.: 022 2563708, 022 2563709
Fax.: 08001214000
 

Zdarzenia niepożądane

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego firmy Allergan prosimy o kontakt pod nr tel. +48 22 256 37 00 lub bezpośrednio na +48 22 208 00 04.
Działanie niepożądane można również zgłosić:

  • Drogą elektroniczną na adres: PL-Pharmacovigilance@allergan.com
  • Faxem: +48 22 256 37 01
  • Listownie na adres: Allergan Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Allergan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marynarska 15, zwana dalej Spółką, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku raportowania działań niepożądanych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Allergan Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
Telephone: +48 22 256 37 00
Fax: +48 22 256 37 01
E-mail: poland@allergan.com

Praca w Allergan

Osoby zainteresowane pracą w Allergan sp. z o.o. prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail rekrutacja@allergan.com

Allergan na świecie
Allergan Widget Image
We're a global, integrated specialty pharmaceutical company.