Kontakt

Siedziba firmy

Allergan sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
Polska
Tel.:
połączenia krajowe: 22 256 37 00
połączenia międzynarodowe: +48 22 256 37 00
Faks:
połączenia krajowe: 22 256 37 01
połączenia międzynarodowe: +48 22 256 37 01

Dział Obsługi Klienta

Tel.: 022 2563708, 022 2563709
Fax.: 08001214000
 

Zdarzenia niepożądane

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego firmy Allergan prosimy o kontakt pod nr tel. +48 22 256 37 00 lub bezpośrednio na +48 22 208 00 04.
Działanie niepożądane można również zgłosić:

  • Drogą elektroniczną na adres: PL-Pharmacovigilance@allergan.com
  • Faxem: +48 22 256 37 01
  • Listownie na adres: Allergan Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

Informujemy, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Allergan sp. z o.o. (oraz inne podmioty z Grupy Allergan), zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (General Data Protection Regulation, GDPR/RODO) oraz zgodnie z właściwą Informacją o polityce prywatności zawartą na stronie https://www.allergan.com/gdpr.

Allergan Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
Telephone: +48 22 256 37 00
Fax: +48 22 256 37 01
E-mail: poland@allergan.com

Praca w Allergan

Osoby zainteresowane pracą w Allergan sp. z o.o. prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail rekrutacja@allergan.com

Allergan na świecie
Allergan Widget Image
We're a global, integrated specialty pharmaceutical company.